Yiğitlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yiğitlik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yiğitlik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Korkaklık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yiğitlik kelimesinin anlamı:

isim Yiğit olma durumu, yiğitçe davranış, erkeklik, yüreklilik, cesaret, mertlik:
      “Türk yiğitliği destanları, kendilerine layık olacağı kadar yazılabilmiş değildir.” – Abdülhak Şinasi Hisar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Korkaklık kelimesinin anlamı:

1. isim Korkak olma durumu:
      “Benim bu korkaklığımı görünce yine o arkamdan peydah olur.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

2. isim Korkakça davranış.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.