Yıkım kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yıkım– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yıkım kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yapım

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yıkım kelimesinin anlamı:

1. isim Yıkma işi.

2. isim Yok olmaya sebep olabilecek şey, büyük zarar, felaket:
      “Evin içinde günlük kokusu, papaz uluması bizim için yıkımdır.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

3. isim, tıp Vücuda verilen çeşitli ilaçların yol açtığı zarar.

4. isim, biyoloji Yadımlama.

5. isim, biyoloji İlaç veya metabolizma sonucu ortaya çıkan atık ürünün molekül düzeyinde beden sıvıları ile atılabilir duruma gelmesi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yapım kelimesinin anlamı:

1. isim Yapma işi, inşa, imal, konstrüksiyon.

2. isim Ham maddeyi el veya makine ile işleyerek mal üretme, imal.

4. isim, sinema, televizyon Bir filmin çevrilmesi veya bir radyo, televizyon programının hazırlanması için gerekli çalışmaların tümü ve bu çalışmaların ürünü, prodüksiyon.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.