Yılışık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yılışık– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yılışık kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Ciddi, Ağırbaşlı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yılışık kelimesinin anlamı:

sıfat Yapmacık davranışlarla hoş görünmeye çalışan:
      “O hanende denilen yılışık boşboğaza ne diyeyim?” – Sermet Muhtar Alus

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ciddi kelimesinin anlamı:

1. sıfat Şaka olmayan, gerçek:
      “Kısa zamanda yarı şaka, yarı ciddi tenkit edecek kadar yakınlaşmışlardı.” – Tarık Buğra

2. sıfat Ağırbaşlı:
      “Ben onu pek ciddi bir genç olarak tanırım.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

3. sıfat Titizlik gösterilen, önem verilen:
      “Bu dönemde yazara konu üzerinde vukuf, ciddi incelemeler şart koşulur.” – Haldun Taner

4. sıfat Tehlikeli, endişe veren, ağır, vahim, kritik:
      “Hastalığımızın oldukça ciddi olduğuna işaret etmekten kendimizi alamadık.” – Burhan Felek

5. sıfat Eğlendirme amacı gütmeyen.

6. sıfat Gülmeyen:
      “O, ciddi bir tavırla mühim bir şey anlatmaya hazırlanmış gibiydi.” – Yakup Kadri Karaosmanoğlu

7. sıfat Güvenilir, sağlam, önemli:
      “Ciddi bir gazetede liyakatli, genç bir muharririn şu sözleri beni hâlâ düşündürüyor.” – Orhan Seyfi Orhon

8. zarf Önem vererek, gerçek olarak:
      Size bunu ciddi söylüyorum, yalan değil!

9. zarf Güvenilir bir biçimde:
      “Çok ciddi durunca mükemmel olduklarını sanıyorlar.” – Ayla Kutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ağırbaşlı kelimesinin anlamı:

1. sıfat, mecaz Davranışları ölçülü, olgun (kimse), vakur, ciddi, hoppa karşıtı:
      “Büyüdükçe sabırlı, ağırbaşlı bir insan oldu.” – Yusuf Atılgan

2. sıfat, mecaz Değeri çok olan, ağır:
      “Taşralarda ağırbaşlı kitaplar okumaya kalkışan öğrencileri, arkadaşları sarakaya alır.” – Salâh Birsel

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.