Yırtıcı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yırtıcı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yırtıcı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Evcil

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yırtıcı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Beslenmek için başka hayvanları parçalayarak yiyen (hayvan).

2. sıfat, mecaz Kan dökmekten, insan öldürmekten zevk alan (kimse).

3. sıfat, mecaz Tiz, yüksek (ses):
      “Bir sabah ev halkı, aşçı Şerife Hanım’ın yırtıcı çığlıklarıyla uyandı.” – Reşat Nuri Güntekin

4. sıfat, mecaz İş bitiren, mahir:
      “Buraların en çalışkan, en becerikli, en yırtıcı ve zengin adamıdır.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Evcil kelimesinin anlamı:

1. sıfat Eve ve insana alışmış, kendisinden yararlanılabilen (hayvan), ehlî, yabani karşıtı:
      “Ham ağaçları evcile çeviririm, aşı yapmayı bilirim, budamayı bilirim.” – Nezihe Araz

2. sıfat Yerli:
      “Bunları kimi kez öteki türlerden özellikle toplumsal ve evcil dramlardan ayırmak kolay değildir.” – Metin And

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.