Yitirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yitirmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yitirmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Edinmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yitirmek kelimesinin anlamı:

1. -i Ne olduğunu, nerede bulunduğunu bilememek, kaybetmek:
      Kalemimi yitirdim.

2. -i Bazı nitelik veya özelliklerin yok olması durumuna uğramak, kaybetmek.

3. -i Yakın birini ölüm sonucu kaybetmek.

4. -i Yanlış yola girmek, kaybolmak:
      “Ormanda yolunu yitirenler, yollarını yine şaşırmamak için nereden yürümeye başlamışlarsa oraya dönerler.” – Halikarnas Balıkçısı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Edinmek kelimesinin anlamı:

nesnesiz Kendini bir şeye sahip kılmak, kendine sağlamak, elde etmek, iktisap etmek:

      “Başlangıçta ücretini düşük tutup el mahareti edindi.” – İhsan Oktay Anar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.