Yitmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yitmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yitmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bulunmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yitmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Yok olmak, ortadan kalkmak, kaybolmak.

2. nesnesiz Görünmez olmak.

3. nesnesiz Sahip olunan bir şey elden çıkmak.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bulunmak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Bulma işine konu olmak:
      Yerde para bulundu.

2. -de Herhangi bir durumda olmak:
      “Az sonra ikramda bulunmak için mutfaktan çıktığında, gençlerin avluda konuştuklarını gördü.” – Ayşe Kulin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.