Yoğun kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yoğun– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yoğun kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Seyrek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yoğun kelimesinin anlamı:

1. sıfat Hacmine oranla ağırlığı çok olan, kesif.

2. sıfat Koyu, kalın(I):
      Yoğun bir sis.

4. sıfat, mecaz Artmış, çoğalmış bir durumda olan:
      O bölgede nüfus yoğundur.

5. sıfat, mecaz Dolu, sıkı, sıkışık, çok, konsantre.

6. sıfat, mecaz Şişman, iri, tombul:
      “İtibarlı masalarda, sigaralarını içen, iri kalçalı, beyaz sarışın birtakım yoğun kadınlar…” – Attila İlhan

7. sıfat, halk ağzında Kaba, kalın, iri (elek, iğne).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Seyrek kelimesinin anlamı:

1. sıfat Benzerleri veya parçaları arasında çok aralık bulunan, aralıklı, sık karşıtı:
      “Öğle vapurlarının seyrek ahalisi içinden sıyrıldı, koşarak merdivenleri çıktı.” – Peyami Safa

2. sıfat Çok bulunmayan, az rastlanan, nadir.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.