Yok kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yok– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yok kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Var

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yok kelimesinin anlamı:

1. sıfat Bulunmayan, mevcut olmayan (nesne, kimse vb.), var karşıtı.

2. isim Olmayan, bulunmayan şey:
      Sen yoktan anlamaz mısın?

3. sıfat Yasak:
      İçki, sigara yok.

4. edat “Hayır” anlamında kullanılan bir söz:
      Geldiler mi? -Yok, daha gelmediler.

5. bağlaç Birbirine karşıt iki cümleden, ikincisinin başına getirilen bir söz:
      Verdiler, ne âlâ; yok vermediler, döner gelirsin.

6. bağlaç Birinin söylediği sözlerden genelde kuşkulanıldığında veya sözler hafifsendiğinde kullanılan bir söz:
      Yok kâğıdı kalmamış, yok mürekkebi iyi değilmiş, hasılı bir alay bahaneler!
      “Yok ben seni adam ettim, yok haddini bil, yok üstümüze düşeni yapalım.” – Attila İlhan

7. edat Savunulan bir düşünceyi doğrulayan sözün başına getirilir:
      Yok, doğrusu iyi adam, kim ne derse desin.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Var kelimesinin anlamı:

1. sıfat Mevcut, evrende veya düşüncede yer alan, yok karşıtı.

2. isim, dil bilgisi Sahiplik bildiren olumlu ad cümleleri kuran bir söz:
      “Rahatsız etmek istemem hem de işim var.” – Halide Edip Adıvar

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.