Yok olmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yok olmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yok olmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Var olmak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yok olmak kelimesinin anlamı:

1. ortadan kalkmak, kaybolmak:
      “Bütün paran yok olur gider, cascavlak ortada kalırsın.” – Hıfzı Topuz

2. mecaz varlığı sona ermek:
      “Bir umuttur yok olmaya karşı az çok hazırlıklı olmak.” – Behçet Necatigil

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Var olmak kelimesinin anlamı:

sağ olmak, yaşamak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.