Yokluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yokluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yokluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Varlık, Bolluk

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yokluk kelimesinin anlamı:

1. isim Yok olma, bulunmama durumu, adem, ademiyet, fıkdan, gaybubet:
      “Bin bu derde, yokluğa ve tehlikeye rağmen, gönül avlayan bir Bursa baharı idi.” – Tarık Buğra

2. isim, mecaz Fakirlik, yoksulluk:
      “Beni külfete sokma, şimdi ben yokluktayım.” – Ahmet Kabaklı

3. isim, felsefe Hiçlik.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Varlık kelimesinin anlamı:

1. isim Var olma durumu, mevcudiyet:
      “Bir millet, varlığını, her şeyden çok dilinde yaşatır.” – Orhan Veli Kanık

2. isim Var olan her şey:
      “Her varlık bir yaratıktır. Her yaratık da canlı.” – Necip Fazıl Kısakürek

4. isim Önemli, yararlı, değerli şey:
      “Devlet tarih, kültür ve tabiat varlıklarının ve değerlerinin korunmasını sağlar.” – Anayasa

5. isim Ömür, hayat:
      “Bütün sevgileri atıp içimden / Varlığımı yalnız ona verdim ben” – Ahmet Kutsi Tecer

6. isim Canlı varlıkların sayısal yoğunluğu veya dağılımı, popülasyon.

7. isim, felsefe Kalıcı olan, gelip geçici olmayan şey.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bolluk kelimesinin anlamı:

1. isim Bol olma durumu:
      Eteğin belinde bir bolluk var.

2. isim Parasal bakımdan rahatlık:
      “Hep eski bolluk zamanlarında yapılmış büyük vezir konaklarına rastlanırdı.” – Abdülhak Şinasi Hisar

3. isim Fazlalık:
      “Öteden beri dergileri kaplayan şiir bolluğundan ürkerim.” – Necati Cumalı

4. isim Her şeyin bol olduğu yer.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.