Yokluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yokluk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yokluk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Varsıl

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yokluk kelimesinin anlamı:

1. sıfat Geçinmekte çok sıkıntı çeken (kimse, toplum, ülke), parasız, yoksuz, varlıksız, variyetsiz, fakir, fukara, zengin, varsıl karşıtı:
      “O kadar yoksulmuş ki rüyasında bile eline para değmemiş.” – Elif Şafak

2. sıfat, mecaz İstenilen nitelikte ve özellikte olmayan, yetersiz:
      “Yazılarını okudum, sözlerini dinledim, bilgice onu biraz yoksul buldum.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Varsıl kelimesinin anlamı:

sıfat  Parası, malı çok olan, zengin, yoksul karşıtı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.