Yokuş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yokuş– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yokuş kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İniş

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yokuş kelimesinin anlamı:

isim Aşağıdan yukarıya gittikçe yükselen eğimli yer, iniş karşıtı: 
     “Birimiz istasyon rampalarında yan gelirken birimiz yokuşlarda çabalar.” – Arif Nihat Asya

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İniş kelimesinin anlamı:

1. isim İnme işi.

2. isim Yukarıdan aşağıya gittikçe alçalan eğimli yer, yokuş karşıtı:
      İnişte yol uzadıkça uzadı.

4. isim, spor Araçlı jimnastikte, atlayarak veya hızlanarak araçtan ayrılma durumu.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.