Yollamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yollamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yollamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Karşılamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yollamak kelimesinin anlamı:

-e Göndermek:

      “Hekim hademeleri aşağıya yolladı.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Karşılamak kelimesinin anlamı:

1. -i Dışarıdan gelen bir kimseye karşılayıcı olarak çıkmak, istikbal etmek:
      “Beni karşıladılar ve ağırladılar.” – Ahmet Kabaklı

2. -i Karşılık olmak, denk gelmek, tekabül etmek:
      “Herhâlde bu küçük bahçeyi kendi sebze ihtiyaçlarını karşılamak için yetiştirmişlerdi.” – Necati Cumalı

4. -i Önlemek, durdurmak:
      Bu ilaç sıtmayı karşılar.

5. -i Masrafı ödemek.

6. -i, spor Boksta karşı oyuncunun yumruklarını savmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.