Yolsuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yolsuz– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yolsuz kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Uygun, Yasal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yolsuz kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yolu olmayan:
      “Bu dik, sarp ve yolsuz dağları arabalar, katırlar ve otomobillerle aşacaksınız.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat Yavaş giden (taşıt):
      Bu gemi yolsuzdur.

3. sıfat, mecaz Kurallara aykırı, uygunsuz, yöntemsiz, düzensiz, yersiz, usulsüz, nizamsız:
      “Kaymakamın yolsuz icraatı, hususi hayatı hep burada konuşulur, kasabanın olup biten işleri hep burada öğrenilirdi.” – Refik Halit Karay

4. sıfat Törelere, toplumun görüşüne aykırı davranan:
      “Babam böyle yolsuz bir adam olsaydı anam ne yapardı.” – Memduh Şevket Esendal

5. sıfat, argo Parasız, züğürt.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Uygun kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yakışır, yaraşır, mutabık, mütenasip:
      “Ne var ki bunları şimdiye kadar kimseye anlatmadığım için uygun ifadeyi bulmakta zorlanıyorum.” – İhsan Oktay Anar

2. sıfat Elverişli, yarar, müsait, muvafık:
      “Yemeği götürmek için o an en uygun kişiydim.” – Ayla Kutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yasal kelimesinin anlamı:

sıfat, hukuk  Yasanın, dinin ve kamu vicdanının doğru bulduğu, yasalara uygun, kanuni (I), meşru, legal.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.