Yüceltmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yüceltmek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yüceltmek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Aşağılamak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yüceltmek kelimesinin anlamı:

-i Yükseltmek, yüce bir duruma getirmek:

      “Kahraman diye yücelttiğiniz insanların, ciğerlerinin beş para etmediğini görmüyor musunuz?” – Hıfzı Topuz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aşağılamak kelimesinin anlamı:

1. -i Değerinden düşük göstermek.

2. -i Küçültücü davranışlarda bulunmak, hor görmek:
      “O adam onları aşağıladıkça utancından kaçacak delik arayan Âşık Ali’ye acıyordu.” – Yaşar Kemal

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.