Yukarı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yukarı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yukarı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Aşağı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yukarı kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin üst bölümü, fevk, aşağı karşıtı.

2. isim, mecaz Yetkili kimse:
      Emir yukarıdan gelince çaresiz kaldık.

3. sıfat Benzerleri arasında üstte bulunan:
      Yukarı kat.

4. sıfat, mecaz Aşama, sınıf, makam bakımından ileride olan:
      O bizden yukarı sınıftandı.

5. zarf Üst tarafa, üstteki kata, üste, yükseğe, yukarıya:
      “Yukarı, kocasının odasına çıktı.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aşağı kelimesinin anlamı:

1. isim Bir şeyin alt bölümü, zir, yukarı karşıtı.

2. isim Eğimli bir yerin daha alçak olan yeri.

4. sıfat Bayağı, adi.

5. sıfat, mecaz Niteliği düşük, kötü:
      Aşağı mal.

6. sıfat, mecaz Daha küçük, daha az:
      On sekiz yaşından aşağı olanlar giremez.

7. sıfat, mecaz Değeri daha az.

8. zarf Aşağıya, yere doğru:
      “Bir gün içinde yukarıdan aşağı inmiştik.” – Ayla Kutlu

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.