Yüksek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yüksek– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yüksek kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Alçak

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yüksek kelimesinin anlamı:

1. sıfat Altı ile üstü arasındaki uzaklık çok olan, alçak karşıtı:
      “Mekik dokuduğu yüksek bez tezgâhından kalktı.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat Belirli bir yere göre daha yukarıda bulunan.

3. sıfat Güçlü, şiddetli:
      Yüksek basınç. Yüksek gerilim.

4. sıfat Etkili:
      “Gönlünün matemiyle mağrur olan kimseye / Cihanın acep hangi sevinci yüksek gelir?” – Enis Behiç Koryürek

5. sıfat Derece veya makamı bakımından üstün:
      Yüksek kurul.

6. sıfat Normal değerlerin üstünde olan:
      “Türk milletinin karakteri yüksektir.” – Atatürk

7. isim Yukarıda, üst tarafta olan yer:
      “Yüksekten avluya açılmış iki pencereden aydınlık alıyordu.” – Memduh Şevket Esendal

8. sıfat, mecaz Erdemli, faziletli:
      “Vatana gözyaşı döktünse eğer / Varlığın bu yüksek gururu anlar” – Enis Behiç Koryürek

9. sıfat, mecaz Toplum içinde para, ün vb. bakımından üstünlüğü olan:
      Yüksek sosyete.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alçak kelimesinin anlamı:

1. sıfat Yerden uzaklığı az olan, yüksek karşıtı:
      “Kaşlarını çatarak bakakaldı dairenin alçak balkonuna.” – Elif Şafak

2. sıfat Aşağıda olan, yüksek olmayan (yer).

4. sıfat, mecaz Bile bile en kötü, en ahlaksızca davranışlarda bulunan, aşağılık, soysuz, namert, rezil, hain.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.