Yüksekten Almak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yüksekten Almak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yüksekten Almak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Mütevazi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yüksekten Almak kelimesinin anlamı:

olduğundan fazla böbürlenmek, abartılı davranmak:
      “Karşımdakilerin içtimai mevkileri ne kadar yüksek olursa ben o kadar yüksekten alırım.” – Reşat Nuri Güntekin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mütevazi kelimesinin anlamı:

1. sıfat, eskimiş Birbirine paralel olan.

2. sıfat, eskimiş, matematik Paralel.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.