Yükselme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yükselme– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yükselme kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Alçalma

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yükselme kelimesinin anlamı:

1. isim Yükselmek işi, itila:
      “Pencereden çıkıp göğe yükselmeye başladı.” – İhsan Oktay Anar

2. isim Terfi:
      “Askerî hâkimlerin yaş haddi, yükselme ve emeklilikleri kanunda gösterilir.” – Anayasa

3. isim, coğrafya Suların kabararak yüzeyinin yükseğe çıkması:
      “Filika hafif hafif sallanıyor, denizin alçalıp yükselmesine ayak uydurmuş.” – Zeyyat Selimoğlu

4. isim, jeoloji Yer kabuğunun yerin düşey salınımından ileri gelen hareketi.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Alçalma kelimesinin anlamı:

1. isim Alçalmak işi, inme.

2. isim, mecaz Düşkünlük, zül, mezellet.

4. isim, coğrafya Gelgitte denizin alçalması, cezir:
      “Onun suçu sayılır denizin alçalması / Tarlaların ekinsiz, davarın aç kalması” – Faruk Nafiz Çamlıbel

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.