Yumuşamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yumuşamak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yumuşamak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sertleşmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yumuşamak kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Sertliği kalmamak, yumuşak duruma gelmek.

2. nesnesiz, mecaz Öfkesi, kızgınlığı, inadı geçmek:
      “Kurt Hoca şimdi yumuşamış, el pençe divan duruyordu.” – Ömer Seyfettin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sertleşmek kelimesinin anlamı:

1. nesnesiz Sert bir durum almak, katılaşmak:
      “Yarı ağarmış yumuşak kumral sakal tersine dönerek diken gibi sertleşti.” – Reşat Nuri Güntekin

2. nesnesiz Gücü artmak, zorlu bir durum almak:
      İklim sertleşti.

4. nesnesiz, mecaz Bir kimsenin davranış veya sözleri sert, kırıcı olmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.