Yumuşatmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yumuşatmak– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yumuşatmak kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sertleştirmek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yumuşatmak kelimesinin anlamı:

1. -i Sertliğini gidermek, yumuşak duruma getirmek.

2. -i, mecaz Kabalığını, katılığını, sertliğini veya acımasızlığını ortadan kaldıracak duruma getirmek:
      “Karşıma geçip beni yumuşatınca razı olup susuyordum.” – Sermet Muhtar Alus

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sertleştirmek kelimesinin anlamı:

-i Sert bir duruma getirmek, sertleşmesine sebep olmak.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.