Yurttan Kelimesinin doğru kullanımı ve anlamı

? ? ? ? ?

Yurttan nasıl yazılır tdk, Yurttan anlamı tdk, Yurttan nedir,

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yurttan– kelimesinin doğru kullanımı, nasıl yazılması gerektiğini ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız.

“Yurttan mı?” yoksa “Yurtdan mı?” Nasıl Yazılır? en çok akıllara takılan soru bu olmalı. Artık bu sizin için bir soru olmayacak çünkü doğrusunu bugün öğrenmiş olacaksınız 🙂

Bu kelimenin telaffuz edilişi genellikle Yurtdan şeklinde yanlış telaffuz ediliyor. -Kelime için doğru kullanım-ı Yurttan olarak telaffuz edilmelidir. Çünkü doğru kullanımını bu olmalıdır.

Yurtdan (-Kelime için yanlış kullanım-)

Yurttan ✓ (-Kelime için doğru kullanım-)

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yurt kelimesinin anlamı:

1. isim Bir halkın üzerinde yaşadığı, kültürünü oluşturduğu toprak parçası, vatan:
Türk yurduna Türkiye denir.

2. isim Memleket:
“Gerideki yurdunu on beş günden fazla boş bırakmak istemez.” – Falih Rıfkı Atay

3. isim Bakıma ve barınmaya muhtaç bir grup insanın oturduğu, yetiştirildiği veya bakıldığı kurum:
Güçsüzler yurdu.

4. isim Göçebe Türklerin oturduğu çadır.

5. isim Öğrencilerin kaldığı, barındığı yer:
“Öğrencilerin bir bölümü, ilk yılı yurtta geçirse bile ikinci yıldan başlayarak eve çıkmayı yeğler.” – Ahmet Cemal

6. isim, mecaz Diyar:
Bu köy pehlivanlar yurdudur.

7. isim, mecaz Bir şeyin ilk veya çok yetiştirildiği yer, vatan.

8. isim, halk ağzında Yörüklerin yazın veya kışın oturdukları yer.

9. isim, eskimiş Sahip olunan arazi, emlak.

Kelimenin örnek kullanımı aşağıda ki gibi olmalıdır:

Bu yeni ve bereketli yurttan vazgeçmeyi düşünmüyordu.