Yüzükoyun kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yüzükoyun– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yüzükoyun kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sırtüstü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yüzükoyun kelimesinin anlamı:

zarf, Yüzüstü:
      “Tam otların sarardığı zamanlar / Yere yüzükoyun uzanıyorum” – Behçet Necatigil

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sırtüstü kelimesinin anlamı:

zarf, Sırtı yerde olmak üzere:
      “İkide bir kendini sırtüstü saman dalgalarının içine atarak yüzme taklidi yapıyordu.” – Reşat Nuri Güntekin

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.