Yüzüstü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Yüzüstü– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Yüzüstü kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Arkaüstü

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yüzüstü kelimesinin anlamı:

1. zarf Yüzü yere gelecek biçimde, yüzükoyun:
      “Dişçi, kendini yüzüstü bir kanepeye attı.” – Reşat Nuri Güntekin

2. zarf, mecaz Başlanmış fakat tamamlanmamış bir durumda:
      “Elbette birçok önemli konulara el attı ama ulusumuzun temel sorunlarından bazıları yüzüstü duruyor.” – Talât Sait Halman

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Arkaüstü kelimesinin anlamı:

zarf,  Arkası yere gelecek bir biçimde.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.