Zafer kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zafer– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zafer kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bozgun

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zafer kelimesinin anlamı:

1. isim Savaşta kazanılan başarı:
      “Al bir kalpak giymişti al / Al bir ata binmişti al / Zafer ırak mı dedim / Aha diyordu” – Fazıl Hüsnü Dağlarca

2. isim Yengi.

3. isim Bir yarışma veya uğraşıda çaba harcayarak elde edilen başarı:
      “Uzun tedris ve terbiye hayatınız, evvela müşkülatla dolu ve sonrası zafere ermiş çetin bir mücadele ve mücahede hayatıdır.” – Hamdullah Suphi Tanrıöver

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bozgun kelimesinin anlamı:

1. isim Bir toplulukta karşılıklı güvenin bozulması ile beliren karışıklık.

2. isim, askerlik Yenilgi:
      “Büyük bozgundan sonra Şam istasyonunda bırakmaya mecbur olduğumuz en son vagonun bile içi mecidiye dolu idi.” – Falih Rıfkı Atay

4. sıfat Morali bozulmuş, çökmüş, yılgın.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.