Zahiri kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zahiri– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zahiri kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İçten

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zahiri kelimesinin anlamı:

1. sıfat Görünen, görünürdeki.

2. sıfat, mecaz Yapmacık.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İçten kelimesinin anlamı:

1. sıfat Samimi:
      “Bu dileğinde içten çünkü bana bir şey olursa kendi başının da yanacağını çok iyi biliyor.” – Ahmet Ümit

2. zarf Yürekten, candan, samimi davranarak:
      “Yumuşak ve içten sürdürdü konuşmasını.” – Tarık Buğra

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.