Zahmet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zahmet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zahmet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kolaylık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zahmet kelimesinin anlamı:

isim Güçlük:

      “Yalnız rica ederim, bir an için bir zahmet ve fedakârlık daha yapın.” – Halit Fahri Ozansoy

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kolaylık kelimesinin anlamı:

1. sıfat Kolay duruma getiren.

2. isim Kolay olma durumu.

4. sıfat Bir işi yapabilme durumu veya imkânı.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.