Zahmetli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zahmetli– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zahmetli kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sıkıntısız, Eziyetsiz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zahmetli kelimesinin anlamı:

1. sıfat Zahmetle yapılan, yorucu, sıkıntılı, eziyetli, güç:
      “Sonunda bu zahmetli uğraşın semeresini görür gibi oldu.” – Ahmet Ümit

2. sıfat Sıkıntı veren:
      “Sıcaktan, zahmetli yollarda yürümekten yorulmuştu.” – Hüseyin Cahit Yalçın

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sıkıntısız kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sıkıntısı olmayan.

2. sıfat Sıkıntı vermeyen, meşakkatsiz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Eziyetsiz kelimesinin anlamı:

sıfat  Eziyet çekmeden yapılan, sıkıntısız, üzgüsüz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.