Zarar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zarar– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zarar kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Yarar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zarar kelimesinin anlamı:

isim, Bir şeyin, bir olayın yol açtığı çıkar kaybı veya olumsuz, kötü sonuç, dokunca, ziyan, mazarrat:
      “Aldığı günlerde iyi para getiren oteli zararla kapatmaya başlamışlar.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Yarar kelimesinin anlamı:

1. isim Bir işten elde edilen iyi sonuç, fayda, avantaj:
      “Al takke ver külah, kırsal kesimi çocuğunu okutmanın yararına inandırdık.” – Attila İlhan

2. isim Çıkar:
      Kızılay yararına bir balo.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.