Zarif kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zarif– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zarif kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kaba

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zarif kelimesinin anlamı:

1. sıfat Çekicilik, biçim, görünüş, durum, konuşma ve davranışlarıyla hoşa giden, beğenilen, zarafetli:
      “Camilerimizdeki o zarif çizgilerin şiirini bir daha duyacak.” – Orhan Seyfi Orhon

2. sıfat Beğenilir ve nükteli (dil, konuşma vb.):
      Zarif bir söz.

3. sıfat Güzel, hoş, albenili:
      “Teşekküre geldim zarif hediyenize / Gücenmeyin biraz fazla güldümse size” – Enis Behiç Koryürek

4. sıfat Hoşa gider bir biçimde konuşan ve davranan:
      “Zarif ve hassas şair gittikçe artan bu iltifatlar karşısında saadetinden ağlıyordu.” – Asaf Halet Çelebi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kaba kelimesinin anlamı:

1. sıfat Özensiz, gelişigüzel yapılmış, zevksiz, sakil, ince karşıtı:
      “Cebinden kaba fil dişi saplı bir de çakı çıkardı.” – Ömer Seyfettin

2. sıfat Taneleri iri:
      Kaba çakıl.

4. sıfat Hafif olduğu hâlde kalın veya hacimli:
      “Kaba bir yün döşekle temiz bir şilte, yastık yorgan buldum.” – Hüseyin Rahmi Gürpınar

5. isim Kuyruk sokumunun her iki yanındaki şişkin yer.

6. sıfat, mecaz Terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü:
      “Çocuklardan biri ağzından çok fena, çok kaba bir şey kaçırdı.” – Osman Cemal Kaygılı

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.