Zariflik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zariflik– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zariflik kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kabalık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zariflik kelimesinin anlamı:

isim Zarif davranış veya zarif olma durumu, zarafet:

      “Bu kültürde zariflik, incelikle beraber Türk olan, kendilerinden olan bir şey vardı.” – Asaf Halet Çelebi

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kabalık kelimesinin anlamı:

1. isim Kaba olma durumu.

2. isim Kaba davranış, nezaketsizlik, huşunet:
      “Bu kabalığımı şimdiki vaziyetime bağışlayınız.” – Peyami Safa

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.