Zavallı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zavallı– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zavallı kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Mutlu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zavallı kelimesinin anlamı:

1. sıfat Acınacak kadar kötü durumda bulunan:
      “Zavallı hekim kendisine zorla yutturulan afyonların tesiriyle yığıldığı yerden bir daha kalkamadı.” – Necip Fazıl Kısakürek

2. sıfat, mecaz Gücü bir şeye yetmeyen, âciz:
      “Bunu idrak etmekten o kadar zavallı ve biçareydi ki.” – Ahmet Hamdi Tanpınar

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Mutlu kelimesinin anlamı:

1. sıfat Mutluluğa erişmiş olan, ongun(I), saadetli, bahtiyar, berhudar, mesut:
      “Beni orada sıcak bir yuva, huzurlu konuklar, mutlu bir kadın bekliyor.” – Reha Mağden

2. sıfat Mutluluk veren:
      Mutlu bir olay.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.