Zayi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zayi– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zayi kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Buluntu

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zayi kelimesinin anlamı:

1. isim Kaybolma, yitme.

2. sıfat Kayıp.

3. sıfat Yok olmuş, elden çıkmış, mahvolmuş.

4. sıfat İşe yaramayan, yararsız, boş.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Buluntu kelimesinin anlamı:

1. isim Kazı veya araştırmalarla ortaya çıkarılmış olan, bazen de rast gelinerek bulunan eski çağlardan kalma eşya.

2. isim Sokakta bulunup alınan çocuk.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.