Zemin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zemin– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zemin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Tavan

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zemin kelimesinin anlamı:

1. isim Taban, döşeme, yer:
      “Kırmızı bir zemin üstünde bir sürü insan, havada uçan beyaz bir kuşa bakıyorlardı.” – Memduh Şevket Esendal

2. isim Kumaş, süslü kâğıt, halı, yer muşambası, tablo vb. desenli nesnelerde, biçimlerin üzerinde yer aldığı renk:
      Zemini mavi bir halı. Zemini beyaz bir basma.

3. isim, mecaz Temel, dayanak:
      “Asıl sohbet zemini nadide yemek tarifi, köşk ve bahçe tanzimidir.” – Refik Halit Karay

4. isim, mecaz Ortam:
      “1908’den önceki zemin ve zamanı göz önüne almalı.” – Yahya Kemal Beyatlı

5. isim, eskimiş Yeryüzü, dünya.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Tavan kelimesinin anlamı:

1. isim Bir yapının, kapalı bir yerin üst bölümünü oluşturan düz ve yatay yüzey, taban karşıtı:
      “Bir aralık başımı yukarı kaldırdım ve tavandan sarkan bezgin ışığa baktım.” – Hamdullah Suphi Tanrıöver

2. isim Bir şeyi değerlendirmede kabul edilen en yüksek seviye veya fiyat:
      Yükseköğrenim görmüş bir devlet memurunun tavanı birinci derecenin dördüncü basamağıdır.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.