Zengin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zengin– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zengin kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Fakir

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zengin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl, variyetli, fakir, yoksul karşıtı:
      “Hepsini birden istemek / Yersiz / Zamanı var / Biz zengin değiliz” – Behçet Necatigil

2. sıfat Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan:
      Zengin bir dil. Zengin bir kitaplık. Zengin bir anlatım.

3. sıfat Verimli:
      Zengin bir doğa.

4. sıfat Gösterişli:
      Zengin bir giysi.

5. sıfat Çok, bol:
      “Türk tiyatro tarihi üzerinde çalışanlar için zengin malzeme ihtiva eden metni burada yayınlarken sadece bir iki noktaya işaret etmekle yetineceğim.” – Fahir İz

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Fakir kelimesinin anlamı:

1. sıfat Geçimini güçlükle sağlayan, yoksul, fukara, zengin karşıtı:
      “En fakir köyler taştandır ve üstü kiremittir.” – Falih Rıfkı Atay

2. sıfat Olması gerekenden az:
      “Seni fakir, soluk bir dekor içinde görmek istemem.” – Mahmut Yesari

4. sıfat, mecaz Zavallı, kimsesiz:
      “Hey gidi kahpe felek, gençliklerine doymadan gitti fakirler.” – Haldun Taner

5. isim, eskimiş, mecaz Kişinin alçak gönüllülük göstermek için kendisine verdiği san:
      “Fakir dün ziyaretinize geldimse de bulamadım.” – Şemseddin Sami

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.