Zevk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zevk– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zevk kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Sıkıntı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zevk kelimesinin anlamı:

1. isim Hoşa giden veya çekici bir şeyin elde edilmesinden, düşünülmesinden doğan hoş duygu, haz:
      “İçtik bu nadir içkiyi yıllarca kanmadık / Bir böyle zevke tek bir ömür yetmiyor yazık” – Yahya Kemal Beyatlı

2. isim Güzeli çirkinden ayırt etme yetisi, beğeni.

3. isim Tat, lezzet:
      “Batı edebiyatında şarap içmekten, onun zevkinden hiç bahsedilmez.” – Burhan Felek

4. isim, mecaz Eğlence:
      “Su gibi para harcıyor, zevkine zevk, rahatına rahat katıyor.” – Necati Cumalı

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Sıkıntı kelimesinin anlamı:

1. isim İşsizlik, tekdüzelik, bezginlik vb. sebeplerden doğan ruhsal yorgunluk, cefa, eziyet:
      “İçinin sıkıntısını ondan mümkün mertebe gizlemeye çalışarak, dereden tepeden konuşarak oyalandı.” – Peyami Safa

2. isim Bir bozukluğun, karışıklığın sebep olduğu etkili ve sürekli yorgunluk, mihnet:
      “Sıkıntı ve ızdırapla sağa sola döndüm.” – Aka Gündüz

4. isim Bulunmama durumu:
      “Yüklü servetini cömertçe harcamaması nedeniyle piyasada para sıkıntısı baş gösterdi.” – İhsan Oktay Anar

5. isim, mecaz Sorun, mesele, sendrom, problem:
      “Atatürk öldüğü zaman Türkiye’nin ufak tefek sıkıntılar dışında hiçbir büyük problemi yoktu.” – Burhan Felek

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.