Zinde kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zinde– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zinde kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Bitkin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zinde kelimesinin anlamı:

sıfat,  Dinç, canlı, diri, sağlam:

      “Gerçi bıyıkları kırlaşmış ise de vücudu zinde.” – Memduh Şevket Esendal

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Bitkin kelimesinin anlamı:

sıfat Gücü tükenmiş olan, çok yorgun, argın, aygın, dermansız:

      “Bitkin ve tükenik hâliyle cevaplar veriyordu.” – Gürbüz Sazak 

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.