Ziyan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Ziyan– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Ziyan kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kazanç

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Ziyan kelimesinin anlamı:

isim, Zarar:
      “Ziyanımız, ölçülere sığmayacak kadar büyüktür.” – Ruşen Eşref Ünaydın

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kazanç kelimesinin anlamı:

1. isim, ticaret Satılan bir mal, yapılan bir iş veya harcanan bir emek karşılığında elde edilen para, getiri, temettü:
      “Sırtında hep aynı kahverengi elbise bulunduğuna göre fazla bir kazanç da sağlamıyordu.” – Cahit Külebi

2. isim, mecaz Yarar, çıkar, kâr:
      “Yarı keyif, yarı kazanç için balıkçılık sanatında karar kılmıştı.” – Sait Faik Abasıyanık

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.