Zor kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zor– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zor kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Kolay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zor kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sıkıntı veya güçlükle yapılan, kolay karşıtı:
      “Sabır güzel, faydalı fakat zor şeydir.” – Burhan Felek

2. isim Sıkıntı, güçlük, rahatsızlık:
      “Dün gece bütün sinirlerimi bir kâbus işkencesinin zoru altına koyan buhranlı saatler yaşadım.” – Etem İzzet Benice

3. isim Yüküm, mecburiyet:
      “Artık kızının evinde kalışının zordan olduğunu biliyordu.” – Necati Cumalı

4. isim Baskı:
      “Hocaların zoru ile çıkarılmış olan bu kanun yürümedi.” – Memduh Şevket Esendal

5. zarf Güçlükle:
      “El ele vermiş polisler kaldırımlardan taşan halk kitlesini zor zapt ediyorlardı.” – Haldun Taner

6. ünlem “Yapamazsın” anlamında kullanılan bir söz.

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Kolay kelimesinin anlamı:

1. sıfat Sıkıntı çekmeden, yorulmadan yapılabilen, emeksiz, zahmetsiz, güç(II) ve zor karşıtı:
      “Cebimde mevcut paradan bu kadar bir şey buna tahsis etmek pek kolaydı.” – Halit Ziya Uşaklıgil

2. isim Kolaylık:
      İşin kolayını buldum.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.