Zorla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zorla– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zorla kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı İyilikle

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zorla kelimesinin anlamı:

1. zarf Zor kullanarak, cebren, zecren, metazori:
      “Ekrem’i zorla yatıştırıp bizim eve götürdüm.” – Ahmet Ümit

2. zarf İstemeyerek, isteksiz olarak, zoraki:
      “Adama beş lira verdik, zorla başımızdan savdık.” – Burhan Felek

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre İyilikle kelimesinin anlamı:

zarf Tatlı dille, iyi davranışla.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.