Züğürt kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Züğürt– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Züğürt kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Varlıklı, Zengin

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Züğürt kelimesinin anlamı:

sıfat Parasız, yoksul, meteliksiz olan (kimse).

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Varlıklı kelimesinin anlamı:

sıfat Zengin:
      “Sinan, varlıklı bir ailenin çocuğu.” – Ahmet Ümit

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zengin kelimesinin anlamı:

1. sıfat Parası, malı çok olan, varlıklı, varsıl, variyetli, fakir, yoksul karşıtı:
      “Hepsini birden istemek / Yersiz / Zamanı var / Biz zengin değiliz” – Behçet Necatigil

2. sıfat Yararlı veya kendisinden beklenilen, istenilen nitelikleri çok olan:
      Zengin bir dil. Zengin bir kitaplık. Zengin bir anlatım.

4. sıfat Gösterişli:
      Zengin bir giysi.

5. sıfat Çok, bol:
      “Türk tiyatro tarihi üzerinde çalışanlar için zengin malzeme ihtiva eden metni burada yayınlarken sadece bir iki noktaya işaret etmekle yetineceğim.” – Fahir İz

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.