Zulmet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı nedir?

Yukarıda örneklerini verdiğimiz –Zulmet– kelimesinin zıt-karşıt anlamlısı ve örnek içerisinde kullanımının nasıl olması gerektiğinin bilgisini veriyor olacağız. 

Zulmet kelimesinin zıt (karşıt) anlamlısı Aydınlık

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Zulmet kelimesinin anlamı:

isim Karanlık:

      “Görmek için aydınlık ve görülmemek için zulmet lazımdı.” – Falih Rıfkı Atay

(TDK)Türk Dil Kurumu’na göre Aydınlık kelimesinin anlamı:

1. isim Bir yeri aydınlatan güç, ışık:
      “Azar azar büyüyen aydınlığa doğru var gücümle koşuyordum.” – Nazlı Eray

2. isim Bir yapının ortasına gelen oda ve öbür bölümlerin ışık alması için damın ortasından zemine kadar açılan boşluk.

4. sıfat, mecaz Kolay anlaşılacak derecede açık olan, vazıh:
      “En bilmediği çapraşık bir işi beş, on cümle ile anlatınız, onu sizden daha aydınlık bir görüşle kavrardı.” – İbrahim Alâeddin Gövsa

5. sıfat, mecaz Kötülükten uzak, temiz, saf:
      Aydınlık bir yüz.

NOT : İki kelimenin (kökeninin ne olduğuna bakmaksızın) anlamdaş, anlamları eş, yakın anlam taşıyan veya zıt anlamlı olabilmesi için aynı anlam özelliğini taşımaları gerekmektedir..Zıt anlamlılık ile olumsuzluk birbiriyle karıştırılmamalıdır.

Zıt Anlam Nedir?

Birbiriyle çelişen özellikler barındıran yani anlam bakımından birbirinin karşıtı olan sözcüklere “Zıt Anlamlı Kelimeler” veya “Karşıt Anlamlı Kelimeler” denir.

–>Tüm kelimelerin zıt anlamlısı yoktur.

–>Eylemlerde de durum aynıdır. Bir eylemin olumsuzu o eylemin karşıtı sayılmaz.